Poniżej przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą kursowania naszych autokarów w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz w okresie między świętami, a nowym rokiem:

- Kurs godz. 17:00 z Ustki do Zakopanego:

- kursuje w dni: 20, 21, 22, 26, 27, 28 i 29 grudzień oraz 1 i 2 styczeń itd.;

- nie kursuje w dni: 23, 24, 25, 30 i 31 grudzień;

- Kurs godz. 17:00 z Zakopanego do Ustki:

- kursuje w dni: 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 grudzień oraz 2 styczeń itd;

- nie kursuje w dni: 24, 25, 26 i 31 grudzień oraz 1 styczeń;

- Kurs godz. 6:30 z Ustki do Krakowa:

- kursuje w dni: 20, 22, 23, 28 i 30 grudzień oraz 3, 4, 5 styczeń itd.

- nie kursuje w dni: 21, 24, 25, 26, 27, 29 i 31 grudzień oraz 1 i 2 styczeń;

- dni wykonywania dotyczą również firmy Płomiński Travel, z którą wykonujemy kurs przemiennie;

- AD Euro-Trans kursuje w dni: 19, 23 grudzień (wymiana pasażerów na trasie), oraz 4, 6 stycznia itd.

- Płomiński Travel kursuje w dni: 20, 22, 28 i 30 grudzień oraz 3, 5 stycznia itd.

- Kursy godz. 6:55 z Krakowa do Ustki:

- kursuje w dni: 20, 21, 23, 27 i 29 grudzień oraz 2, 4, 5, 6 styczeń itd.

- nie kursuje w dni: 22, 24, 25, 26, 28, 30 i 31 grudzień oraz 1 i 3 styczeń;

- dni wykonywania dotyczą również firmy Płomiński Travel, z którą wykonujemy kurs przemiennie;

- AD Euro-Trans kursuje w dni: 20 grudzień oraz 5, 7, 9 styczeń itd.

- Płomiński Travel kursuje w dni: 19, 21, 23 (wymiana pasażerów na trasie), 27 i 29 grudzień oraz 2, 4 stycznia itd.